Gebruikershandleiding Super Soco TS

Welkom bij de familie van Super Soco rijders! Met deze handleiding krijgt u een duidelijke uitleg over hoe met uw TS om te gaan. Lees, om uw veiligheid te garanderen deze handleiding zorgvuldig door, voordat u gaat rijden en zorg ervoor dat u zich altijd aan onderstaande vereisten houdt:

 • Zorg dat u de informatie in deze handleiding volledig begrijpt, inclusief maar niet beperkt tot de relevante instructies, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.
 • Zorg dat u op de hoogte bent van de volledige werking van uw TS
 • Wees volledig op de hoogte van waarschuwingssignalen van uw TS
 • Demonteer onderdelen of delen van het voertuig niet, neem indien nodig contact op met uw officiële SuperSoco dealer

Veiligheidsinstructies:

Om de veiligheid van u en anderen te garanderen moet u de volgende zaken in acht nemen:

 • Rijd niet, nadat u medicijnen heeft ingenomen die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, alcohol heeft gedronken of wanneer u zich niet lekker voelt
 • Houd u aan de verkeersregels en verkeersborden en houdt ten alle tijden rekening met de omringende weg- en fietsomstandigheden
 • Mensen onder de 16 jaar mogen niet rijden, leen uw voertuig NIET uit aan iemand die niet mag rijden
 • Draag veiligheidsuitrusting zoals een helm en indien nodig geschikte beschermende kleding zoals handschoenen en laarzen
 • Voer elke keer voor het rijden een basiscontrole uit op het licht, de rem, het loopvlak en de bandenspanning. Controleer andere onderdelen of ze vast zitten of abnormaal geluid produceren en ga regelmatig naar uw officiële Super Soco dealer voor onderhoud
 • Om de veiligheid van u en anderen te garanderen mag u GEEN grootlicht gebruiken bij goede lichtomstandigheden. Het continue gebruik van grootlicht veroorzaakt verblinding bij tegenliggers, waardoor de veiligheid in het geding komt
 • Bel of beantwoord geen telefoontjes tijdens het rijden dit kan verkeersongevallen veroorzaken

Super Soco TS en onderdelen

Dashboard Super Soco TS

 

1. Snelheid
2. Omgevingstemperatuur
3. Klok
4. Totale kilometerstand
5. Controller temperatuur
6. Vermogen
7. Accu capaciteit
8. Verbruiksmeter
9. Rijmodus
10. Trip stand

Range: Bereik met huidige accu capaciteit
RPM: Toerental elektromotor
Trip: Huidig afgelegde afstand

 

Wijzigen weergave dashboard Super Soco TS

1. Druk 3 maal de grootlicht knop in binnen 4 seconden om het dashboard te ontgrendelen
2. Het aan te passen icoon gaat knipperen en kan worden gewijzigd
3. Met de grootlicht knop kunt u nu het scherm aanpassen. (range / trip / RPM)
4. Druk 2 maal de parkeer knop in binnen 2 seconden om weergave KM/H naar MPH en andersom te selecteren
5. Druk de parkeer knop 2 maal langzaam >2 seconden in om de helderheid aan te passen

Stuurschakelaar links

1. Grootlicht/dimlicht schakelaar
2. Richtingaanwijzer:
- Naar links, linker richtingaanwijzer gaat aan
- Naar rechts, rechter richtingsaanwijzer gaat aan
3. Claxon: Druk in om te claxonneren.

Stuurschakelaar rechts:
1. Rijmodus schakelaar
2. Parkeer / ready schakelaar

POWER
Nadat u de TS heeft ontgrendeld met de afstandsbediening drukt u de “POWER” knop in om de TS aan te zetten, druk nogmaals om af te sluiten.
1. Beschermde modus, knop knippert
2. Standby modus, knop brand zwak
3. Power modus, knop brand fel

Afstandsbediening
De intelligente afstandsbediening heeft een bereik van 20 meter, hiermee kunt u de TS ontgrendelen en vergrendelen.
1. Vergrendel de TS als deze geparkeerd staat door de knop in te drukken.
2. Ontgrendel de TS door deze knop in te drukken.

Stuurslot
Nadat u de TS heeft geparkeerd kunt u het stuurslot vergrendelen.
Draai het stuur in de meeste linkse positie.
1. Steek de sleutel in het stuurslot en draai deze rechtsom
2. Draai linksom om stuurslot te ontgrendelen

Steek de sleutel aan de zijkant in de TS om de opbergruimte of het zadel te openen.

Draai rechtsom tot dat u een klik hoort, opbergruimte voorzijde gaat open.

Draai linksom om zadel te kunnen verwijderen.

Hoofdschakelaar
De hoofdschakelaar zal zichzelf uitschakelen bij een te hoge spanning in het circuit.
TIP!: Voor uw eigen veiligheid vragen wij u de hoofdschakelaar uit te zetten bij:

 • Verwijderen accu
 • Schoonmaken TS
 • Opslag van TS voor langere duur

Verstelbare voetsteunen
De unieke verstelbare voetsteun kan naar wens van de rijder in drie posities worden versteld.
Onder het zadel bevindt zich een inbussleutel, hiermee kunt u de onderste bout losdraaien en de steun in de gewenste positie vastzetten. U moet de bout aan beide zijden losdraaien.

Checklist voordat u gaat rijden
Controleer de volgende punten voordat u gaat rijden op de TS:

 • Heeft u een volledige stuuruitslag
 • Werken alle schakelaars op het stuur
 • Reageert de gashendel
 • De bandenspanning. 2 bar in voor en achterwiel, 2,25 bar in achterwiel bij gebruik met passagier
 • De banden op profiel (>0,8mm), schade en oneffenheden
 • Of er error lampjes branden
 • De accucapaciteit
 • Werkt alle verlichting
 • De claxon
 • Zijn de spiegels goed afgesteld en schoon
 • Werken de remmen, is er genoeg remolie
 • Neem bij vragen contact op met een erkende SuperSoco dealer

Ontgrendel de TS met gebruik van de afstandsbediening, “POWER” knop gaat branden

Controleer de accu capaciteit of u voldoende bereik heeft.

Zet uw helm op zodra u op de TS gaat rijden en klap de zijstandaard in.

1. Druk op ''POWER'', zodat de Super Soco TS standby staat.

2. Druk op ''PARKING'', parkeerlampje gaat uit en u kunt gaan rijden.

3. Draai aan de ''gashendel''.

Tips:

 • Voordat u gaat rijden, klap de zijstandaard in en ontgrendel het stuurslot
 • Druk tijdens het rijden nooit de “PARKING” knop in
 • Klap nooit de zijstandaard uit tijdens de rit, anders zal motor uitvallen
 • Schakel de motor enkel in, in stabiele staande positie. In geval van gevaar verplaats de TS naar de zijkant van de weg

Accu instructies Super Soco TS

Opladen met accu in het voertuig

1. Sluit de oplader aan op de Super Soco TS
2. Steek de stekker van de oplader in het stopcontact, de groene lampjes gaan branden aan de hand van de accucapaciteit
3. Wanneer de accu volledig is opgeladen branden alle lampjes groen

Opladen accu buiten de Super Soco TS

1. Open opbergruimte, schakel hoofdschakelaar uit en verwijder opbergbak

 

2. Haal de stekker uit de accu

3. Steek de sleutel in het accuslot, draai rechtsom en vervolgens kunt u de accu uit de Super Soco TS verwijderen.

4. Sluit de accu aan op de lader en steek daarna de stekker in het stopcontact.

Zodra alle grone lampjes branden is de accu volledig opgeladen.

Tips:

 • Houd de accu weg bij water
 • Laad temperatuur: 0℃ tot 45℃, ontlaad temperatuur: -20℃ tot 45℃
 • Laden accu na gebruik, wanneer voertuig langere tijd niet wordt gebruikt haal dan de accu uit het voertuig
 • Verbind nooit de input en output van de accu
 • Breng de accu niet onder een te grote druk
 • Gebruik enkel de originele lader, het is verboden andere laders te gebruiken om accu te laden
 • Accu heeft voor levering kwaliteitstest doorstaan, het is verboden deze te openen
 • Neem bij vragen contact op met uw dealer

Onderhoud Super Soco TS

Regulier onderhoud verhoogt de levensduur en veiligheid van de TS. Houd de volgende punten in acht en ga zorgvuldig om met het voertuig.

Regelmatig schoonmaken en onderhoud.

Schoonmaken: Gebruik schoon water, neutraal wasmiddel en een zachte spons om het oppervlak te reinigen. Het is verboden staalborstels, schuurpapier of soortgelijke middelen te gebruiken zodat er geen krassen ontstaan. Gebruik na het reinigen een zachte doek om het voertuig te drogen.

Tips:

 • Schakel de hoofdschakelaar uit voordat u gaat schoonmaken
 • Gebruik geen hoge druk reiniger, om beschadiging te voorkomen aan de TS

Opslag: Parkeer waar mogelijk de TS in een droge en geventileerde ruimte zodat contact met zon en regen minimaal is om corrosie te voorkomen.

Wanneer u de TS voor langere tijd niet gaat gebruiken, schakel de hoofdschakelaar uit en sluit de TS niet direct aan op het netstroom om overladen te voorkomen. Bij gebruik na langdurige stilstand accu eerst volledig opladen.

Regelmatige inspectie en onderhoud.

Het nieuwe voertuig moet voor de eerste onderhoudsbeurt naar een erkende SuperSoco dealer na 1.000 km of na 2 maanden (welke eerst komt).

Het is voorgeschreven om een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren bij een erkende dealer na elke 3.000 km of 6 maanden (welke eerst komt).

Tips:

 • Al het onderhoud dient uitgevoerd te worden bij een erkende SuperSoco dealer, met gebruik van originele onderdelen
 • Bij het niet volgen van het onderhoudsschema met bijbehorende voorwaarden behoudt SuperSoco het recht om eventuele garantieclaims te weigeren
 • Wanneer reparaties en/of onderhoud wordt uitgevoerd door een niet erkende SuperSoco dealer, of wanneer er geen originele onderdelen worden verwerkt in het voertuig behoudt SuperSoco het recht om eventuele garantieclaims te weigeren.